7 de juliol

Curs
Curs de Literatura LGTBI+ amb Sebastiā Portell
Dijous de 18 h a 21 h a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelončs
Curs presencial dual amb Sebastiā Portell (8 classes, 20 hores)