Cerca simple

La cerca es pot fer simplement escrivint en el primer camp del cercador la paraula o conjunt de paraules que voleu cercar a l’arxiu i acceptant.

Per exemple, si voleu cercar tots els documents que parlen de Maria-Mercè Marçal, només cal posar Marçal al primer camp i acceptar.

Si voleu fer una cerca negativa, cal que marqueu la casella No del camp on hàgiu escrit la paraula o paraules que voleu que no apareguin als documents resultat de la cerca.

Hi ha però una limitació: les paraules han de contenir un mínim de dues lletres cadascuna; si no, són ignorades pel cercador.
Per fer una cerca més refinada, podeu utilitzar la resta de camps del cercador (tipus de cerca, tipus de format, etc.) i també les eines pròpies del cercador Google que us expliquem a continuació.


Cercar més d’una paraula

El signe + precedint una paraula indica que aquesta paraula ha de ser necessàriament als documents resultat de la cerca. Per exemple, si escrivim al primer camp +dones +escriptores, tots els resultats contindran les dues paraules. Si escriviu +dones escriptores, tots els resultats contindran dones i apareixeran primer els que contenen, a més, la paraula opcional escriptores.

El signe – precedint una paraula indica que aquesta paraula no pot ser als documents resultat de la cerca. Per exemple, si escriviu +donesescriptores, els resultats contindran la paraula dones però no la paraula escriptores.

Si voleu cercar una expressió exacta, cal escriure-la entre cometes. Per exemple, si escriviu “dones escriptores” trobareu com a resultat possible “associació de dones escriptores”, però mai “dones i escriptores”.

Per defecte, quan no s’especifiquen cap dels signes anteriors, les paraules són opcionals, però els registres que les contenen totes apareixen els primers. Per exemple, si poseu al primer camp dones escriptores, us cercarà registres que continguin com a mínim una de les dues paraules.

Cercar una paraula truncada

L’asterisc és l’operador comodí. Al revés dels altres signes, es posposa a la paraula. Per exemple, si escriviu don*, el cercador trobarà els documents que continguin don, dona, dones, etc.